海洋之神8590cm登陆

MasterFy Translations Ltd.

info@jiankangol.com
แนะนำบริษัท
MasterFy Translations Co., Ltd.ได้จดทะเบียนที่หน่วยงานการบริหารอุตสาหกรรมและพาณิชย์ของเซี่ยงไฮ้ เป็นบริษัทการแปลหลายภาษาขนาดใหญ่ที่เสนอวิธีการแก้ไขแบบเชี่ยวชาญให้กับลูกค้าทั้วโลก ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมการแปลแห่งประเทศจีน ทีมงานล่ามของหยุยี่มาจากผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทการแปลและผู้ให้บริการท้องถิ่นขนาดใหญ่ ผู้ตรวจสอบคุณภาพงานแปลระดับสูงและบรรณาธิการไอทีและวิศวกรการเรียงพิมพ์ที่มีประสบการณ์มากมาย ต่างมีประสบการณ์ทางด้านการแปลและการบริหารโครงการขนาดใหญ่ มีคุณภาพการแปลและบริการที่ได้รับการชื่นชอบของลูกค้า มีความน่าเชื่อถือได้ ทำให้ได้สร้างแบรนด์และชื่อเสียงของบริษัทไปเป็นอย่างมาก บริษัทมีบริการการแปลภาษาต่างๆ การแปลซอฟต์แวร์ เว็บไซต์และเสียง(วีดีโอ)ให้เป็นภาษาถิ่น การแปลปากเปล่าในประชุมประเภทธุรกิจ การแปลสลับกัน การตีความพร้อมกัน การแปลมัลติมีเดีย การจัดพิมพ์(DTP) การทดสอบซอฟต์แวร์ การอบรมล่าม การเอาท์ซอร์สเอชอาร์ การให้เช่าอุปกรณ์การตีความพร้อมกัน การแปลตราประทับและหนังสือรับรอง เป็นต้น สมาชิกในทีมงานเราได้ผ่านการสอบและการฝึกอบรมจากผู้ตรวจคุณภาพการแปลและผู้จัดการโครงการ โดยมี80%เป็นวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และมีความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องพร้อมประสบการณ์การแปลอย่างน้อยหกปีขึ้นไป ซึ่งทุกคนมีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาและทักษะการเขียนที่ดี ความน่าเชื่อถือ ความละเอียด ความจริงใจ ความเป็นยุติธรรม เป็นหลักการทำงานของเรา คุณภาพและความน่าเชื่อถือ การส่งมอบงานตรงเวลา คิดสิ่งที่ลูกค้าจะหวังเป็นเป้าหมายการทำงานของเราตลอด บริษัทมี”ตราสำหรับการแปล”ที่ยอมรับโดยสถานทูตต่างๆและหน่วยงานทางราชการทั้งหลาย เราให้บริการรับแปลภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาจีน และภาษาต่างประเทศเป็นอีกภาษาด้วย ซึ่งจะรวมถึงการแปลภาษาเกาหลี อังกฤษ ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส รัสเซีย สเปน โปรตุเกส อิตาลี อาหรับ เนเธอร์แลนด์ ตรุกี ไทย มาเลเซีย อินโดเนเซีย เปอร์เซีย เวียดนาม กรีซ ฮีนดี และฮิบรูเป็นต้น ทั้งหมด100กว่าภาษา ปัจจุบัน เราได้ให้บริการการแปลอันมีความเชี่ยวชาญ และสร้างความสัมพันธ์ร่วมมือกับองค์การบริษัทไฮเทคและการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นอย่างดีในระยะยาว โดยลูกค้าได้รวมถึง ไมโครซอฟท์ ไอบีเอ็ม ซีเมนส์ วอลโว่ กีเอ็ม พานาโซนิค ซัมซุง โซนี่ ธนาคารแห่งประเทศจีน เลโนโว ธนาคารซีเอ็มบี บริษัทหัวเว่ย บริษัทบีวายดี ย่งโหย่วซอฟต์แวร์ ไชน่าเทเลคอมและไชน่าโมบาย เป็นต้น ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นพลังของเรา วัตถุประสงค์เราคือการให้บริการที่มีคุณภาพดีและประสิทธิภาพสูง เรามองลูกค้าส่วนบุคคลหรือลูกค้าที่เป็น500บริษัทใหญ่ของโลกนั้นด้วยมาตรฐานเดียวกัน โดยมีความต้องการเป็นอย่างสูงเพื่อให้ท่านมีความพึงพอใจกับบริการการแปลของเรา

วิธีติดต่อ

โทรศัพท์ +86-21-63802116

MasterFy Translations Co., Ltd.ข้อมูลดังนี้
ที่อยู่ ห้องC1602 ตึกC ชั้น16 อาคารยีเทียนเซี่ย เลขที่130 ถนนเหิงฟง นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน (รหัสไปรษณีย์ 200070)
โทรศัพท์ +86-21-63802116   โทรสาร +86-21-51010666   อีเมล์: info@jiankangol.com   เว็บไซต์: http://www.jiankangol.com

รายชื่อลูกค้า

ภาษาที่รับแปล

 • จีนตัวย่อและตัวเต็ม
 • อังกฤษ
 • ญี่ปุ่น
 • เกาหลี
 • เยอรมัน
 • ฝรั่งเศส
 • รัสเซีย
 • สเปน
 • โปรตุเกส
 • อิตาลี
 • อาหรับ
 • เนเธอร์แลนด์
 • ตรุกี
 • ไทย
 • มาเลเซีย
 • อินโดเนเซีย
 • เปอร์เซีย
 • เวียดนาม
 • กรีซ
 • ฮีนดี
 • อูรดู
 • สวีเดน
 • เดนมาร์ก
 • โปแลนด์
 • เช็ก
 • ฟิลิปปินส์
 • เบงกาลี
 • ฮิบรู
 • ธิเบต
 • พม่า
 • มองโกเลีย
 • ฮังการี
 • ชวา
 • ไอริช
 • ไอซ์แลนด์
 • มาซิโดเนีย
 • เซอร์เบีย
 • บัลแกเรีย
 • เนปาล
 • ลาว
 • ฟินแลนด์
 • ซินเจียงอุยกูร์
 • ลิทัวเนีย
 • โครเอเชีย
 • เอสโตเนีย
 • ยูเครน
 • คาซัค
 • เวลส์
 • นอร์เวย์
 • ละติน
 • ยิปซี
 • อาร์เมเนีย
 • โรมาเนีย
 • กัมพูชา
 • คีร์กีซ
 • แคชเมียร์
 • ทาจิก
 • จอร์เจีย
 • ลัตเวีย
 • ทมิฬ
 • เฮาซา
 • สโลวัก
 • สโลเวเนีย
 • สิงหล
 • พาช
 • สวาฮิลี
 • ดิชเฟลมิช
 • แอลเบเนีย
เพิ่มเติม >

ขอบเขตการให้บริการ

 • รับแปลเอกสารหนังสือประกวดราคา
 • สัญญา
 • หนังสือสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์
 • วิศวกรรม
 • เว็บไซต์
 • เครื่องจักร
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • การก่อสร้าง
 • หนังสือรับรอง
 • โฆษณา
 • อุตสาหกรรมเคมี
 • การแพทย์
 • การคลังและเศรษฐศาสตร์
 • การสื่อสาร
 • ซอฟต์แวร์
 • รถยนต์
 • การเงิน
 • กฎหมาย
 • ไฟฟ้า
 • สิทธิบัตร
 • น้ำมันปิโตรเลียม
 • เหล็กกล้า
 • โลหกรรม
 • พลังงาน
 • สิ่งแวดล้อม
 • ชีวภาพ
 • การบิน
 • อุตสาหกรรมอาหาร
 • เสื้อผ้า
 • สิ่งท้อ
 • การพิมพ์
 • เกษตรกรรม
 • ชลประทาน
 • เศรษฐกิจ
 • หลักทรัพย์
 • การประกันภัย
 • ไอที
 • วัฒนธรรม
 • การศึกษา
 • ศิลปะ
 • การท่องเที่ยว
 • การค้าขาย
 • คมนาคม
 • โลจิสติก
 • วิทยาสังคม
 • ข่าวสาร
 • วรรณกรรม
 • การเสริมสวย
 • การกีฬา
 • การผลิตกระดาษ
 • การค้าระหว่างประเทศ
 • ธรณีวิทยา
 • อุตสาหกรรมเรือ
 • เคมีปิโตรเลียม
 • แม่พิมพ์
 • โลหะ
 • อุปกรณ์
 • วัสดุทาสี
 • สะพานอุโมงค์
 • วีซ่าการศึกษา
 • บริการงานแสดงสินค้า
 • มัลติมีเดีย
 • การป้อนข้อความ
 • การจัดพิมพ์(DTP)
 • เป็นต้น
 • ทั้งแปลเขียน
 • แปลปากเปล่าและการตีความพร้อมกัน
เพิ่มเติม >